BLOG

Yangın merdiveni standartı nasıl olmalı ?

Yangın merdivenleri yangının daha fazla yayılmasını önleyen ve binada bulunan insanların yangın anında tahliye edilmeleri sağlayan kaçış merdivenleri olduğu için belirli standartlara bağlı olarak hayata geçirilmeleri gereklidir. Yangın merdiveni standartları binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliklere belirtilmiş olup şu standartlara göre imalatları yapılır:

1 ) Yangın merdiveni yapılacak binaların yükseklikleri en fazla 21.5 metre olmalıdır. eğer bina daha yüksek ise en az 2 adet yangın merdiveni yapılması zorunludur.

2 ) Düz merdiven tip yangın merdivenleri bina dışında yerden 2.1 metre yüksek kalacak şekilde yapılmalıdır.

3 ) Yangın merdivenlerine yapılacak sahanlıklar için en fazla 17 basamak en az ise 4 basamak imalatı yapılması gereklidir. aksi halde kaçış anında güvenli bir kaçış sağlanamaz.

4 ) Yangın merdiveni basamak genişlikleri 175 cm olmalı ve insanların panik halinde kaçışları sırasında darlık oluşturmayacak şekilde monte edilmelidir.

5 )  Yangın merdiveni basamak genişliği 17.5 cm den aşağı olmamalıdır.

6 ) Yangın merdiveninin her iki tarafından sizi düşmekten koruyacak beton veya metal bir korkuluk bulunması mecburidir. Korkuluklar merdiven boyunca devam edecek şekilde tasarlanmalı ve sizi yüksekten aşağı düşme riskine karşı korumalıdır.

7 ) Yangın merdiveni ile bina dışına tahliye olmaya çalışanlar için yapılacak tasarımlarda dönel merdiven kullanılacaksa merdiven basamak boyu daha uzun tutulmalı ve kaçış sırasında geniş tarafın insanları sirküle edebilecek özelliklere sahip olması gereklidir.

itfaiye rapor garantili ücretsiz danışmanlık hizmeti. Z tipi yangın merdiveni dairesel yangın merdiveni Yönetmeliğine uygun ücretsiz keşif hizmeti.