Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni

Yangın Merdiveni

Yüz yıldan fazla bir süredir kullanmakta olduğumuz yangın merdivenleri, zaman içerisinde belli standartlara tabi olarak üretilmeye başlanmıştır. Gerçek anlamda amacına hizmet eder durumda olabilmesi için, kullanılacağı binanın yüksekliğine genişliğine ve hizmet durumuna göre özel projelerle yapılması ise daha çok tercih edilir olmuştur. Çeşitli şekillerde olabilen ve farklı malzemelerle yapılabilen yangın merdivenleri, özellikle ülkemizde 2002 yılından bu yana yangın yönetmeliğine uygunluğu göz önünde bulundurularak yapılmaya başlanmıştır.

En çok kullanılan yangın merdiven modeli Z tipi yangın merdiveni olsa da, düz ve dairesel yangın merdiven çeşitleri de vardır. Ancak mutlaka olması gerekli kriterleri incelememiz gerekirse, kullanılan tüm malzemenin yüksek ısıya dayanıklı olması, merdivenlerin kaymayan malzemelerden yapılması ve basamak sayısının en fazla 17 olması gibi özelliklerin gerekliliği tartışılmazdır. Binaların kat sayısı ve binalarda bulunan kişi sayısına göre özel plan dâhilinde yapılmaktadır. Örneğin bina üç kattan fazla ise Z tipi yangın merdiveni kullanılmalıdır ve yangın merdivenlerinin her kullanım alanı ile bağlantılı olmakla beraber sokağa ulaşma zorunluluğu göz önünde bulundurularak projelendirilmesi gereklidir.

Bu standartların belirlenmesi binada bulunan kişilerin en az sorun yaşayarak ve can güvenliği sağlanarak binayı terk edebilmesi açısından, büyük önem taşımaktadır. Örneğin kişi sayısı 500 ve üzeri olabilen binalarda, en az üç yangın merdiveni bulunması zorunludur. Bu herkesin binayı terk edebilmesi için gerekli görülen minimum sayıdır. Bununla beraber merdiven genişlikleri kat sayısına göre 1.10 cm ile 1.50 cm arasında değişiklik göstermektedir. Eğer binalar çok yüksek ise yangın merdivenlerinin bina içinde yapılmasının gerekliliği de yine can güvenliği açısından önemlidir.

Umuma açık yerlerde ise yangın çıkış noktası her nerde olursa olsun güvenli kaçış sağlanması açısından en az iki çıkış ve yangın merdivenine bağlantının bulunması zorunludur. Eğer iki yangın merdiveni varsa bunların aynı yönde olmaması ve alternatif çözüm amaçlı konuşlandırılması hayati önem taşımaktadır ve her yangın merdiveninde kullanılan tüm malzemelerin, yangın anında en az 90 dakika dayanabilecek türden olması gereklidir. Kapıların duman sızdırmaması da önemli detaylardan biridir. Yangın merdivenleri her zaman kullanılabilir durumda olması ve kaçış alanlarında yolu engelleyecek hiç bir şeyin bulunmaması, bina sahibinin ve yönetimin sorumluluğundadır.